Cartea și ”Coarda fermecată


 Vizita pe data de 26 aprilie în bibliotecă ”M. Lomonosov” a copiilor grupei pregătitoare din gradinița nr. 106 a fost preconizată Zilei Internaționale a cărții.

Copii au venit cu un program în prealabil bine întocmit de educatoarea Ana Mitriuc, care i-a învățat  regulile comportării în bibliotecă, proverbe, zicători, poezii, cîntece despre carte. Înnarmați cu aceste cunoștințe copii au venit în Casa cărții – biblioteca.

Micii vizitatori au fost impresionați de secțiile bibliotecii. În secția de artă la momentul dat era expus vernisajul floristicei a tînărului autor Ecaterina Vrancean, care conduce în bibliotecă cercul floristice ”Albinuțele vesele”. Educătoarei și copiilor înt-r atît de mult le-a plăcut lucrările, că au venit la ședința cecrului de duminică.  În secția bibliografică cu fondul bogat a  enciclopediilor pentru copii au răsfoit și au citit edițile atractive și frumos ilustrate.

 În Secția copii picii au admirat cărțile noi cu designe original.

În sala de lectură micuții  au ascultat cu interes despre copilăria marelui savant Mihail Lomonosov, numele căruia îl poartă biblioteca, și au luat cunoștință despre poetul rus A. Puskin.

În această sală unde de obicei se organizează manifestările culturale și este la dispoziție pianul,  copii ne-au bucurat pe bibliotecari și pe cei prezenți cu un medalion poetico-muzical, dedicat cărții. Au interpretat cîntecul ”Abeceluș” și ”Coarda fermecată”,  au recitat versurile lui Grigore Vieru ”Drumul cărții”, ”Cartea”. Copii se întreceau în cunoștința proverbelor și zicătorilor : ”Cine știe cartea – are patru ochi”, ”Ai carte – ai parte, n-ai carte, n-ai parte”, ”Cartea-i comoară neprețuită”.

 În închierea ”sărbătorii cărții” copii au fost înscriși în bibliotecă, cu bucurie primind fiecare cardul de cititor.


                                                                       

Zinaida Scobiola, Margarita Șcelcicova. 
Реклама

Cartea și ”Coarda fermecată


 Vizita pe data de 26 aprilie în bibliotecă ”M. Lomonosov” a copiilor grupei pregătitoare din gradinița nr. 106 a fost preconizată Zilei Internaționale a cărții.

Copii au venit cu un program în prealabil bine întocmit de educatoarea Ana Mitriuc, care i-a învățat  regulile comportării în bibliotecă, proverbe, zicători, poezii, cîntece despre carte. Înnarmați cu aceste cunoștințe copii au venit în Casa cărții – biblioteca.

Micii vizitatori au fost impresionați de secțiile bibliotecii. În secția de artă la momentul dat era expus vernisajul floristicei a tînărului autor Ecaterina Vrancean, care conduce în bibliotecă cercul floristice ”Albinuțele vesele”. Educătoarei și copiilor înt-r atît de mult le-a plăcut lucrările, că au venit la ședința cecrului de duminică.  În secția bibliografică cu fondul bogat a  enciclopediilor pentru copii au răsfoit și au citit edițile atractive și frumos ilustrate.

 În Secția copii picii au admirat cărțile noi cu designe original.

În sala de lectură micuții  au ascultat cu interes despre copilăria marelui savant Mihail Lomonosov, numele căruia îl poartă biblioteca, și au luat cunoștință despre poetul rus A. Puskin.

În această sală unde de obicei se organizează manifestările culturale și este la dispoziție pianul,  copii ne-au bucurat pe bibliotecari și pe cei prezenți cu un medalion poetico-muzical, dedicat cărții. Au interpretat cîntecul ”Abeceluș” și ”Coarda fermecată”,  au recitat versurile lui Grigore Vieru ”Drumul cărții”, ”Cartea”. Copii se întreceau în cunoștința proverbelor și zicătorilor : ”Cine știe cartea – are patru ochi”, ”Ai carte – ai parte, n-ai carte, n-ai parte”, ”Cartea-i comoară neprețuită”.

 În închierea ”sărbătorii cărții” copii au fost înscriși în bibliotecă, cu bucurie primind fiecare cardul de cititor.


                                                                       

Zinaida Scobiola, Margarita Șcelcicova. 

«Сказки народов СНГ


Весной 2013 года в рамках международного проекта “Сказки народов СНГ” в издательстве ARC вышла серия книг на русском языке, составленных по инициативе Академии наук РМ. Руководитель проекта – кандидат филологических наук Светлана Прокоп.

В эту серию вошло шесть книг, в которых опубликованы сказки народов Молдовы – молдавские, армянские, гагаузские, украинские, цыганские и болгарские. Авторами иллюстрации являются замечательные молдавские художники-иллюстраторы : Елена Лешку, Катрин Беспалюк, Лилия Погольша и Оксана Дьякону.

Библиотека им. М.В. Ломоносова получила в дар от Академии наук РМ два комплекта сказок. Предлагаем вашему вниманию их библиографический обзор.
Молдавские народные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
Молдавские сказки являются олицетворением героизма и свободолюбия, их главные герои все свои силы направляют на борьбу с врагами, ненавидят эксплуататоров и преданно защищают Отчизну. Молдавские сказки  впитали в себя мудрость многих поколений, они учат своих слушателей честности и доброте, состраданию и смелости; успокаивают, а иногда и помогают найти выход из сложной жизненной ситуации. Сказания повествуют о Змее-Балауре, девице-разумнице, алчном барине и Пепеле, витязе Кипэрушеме, Тудоре — удальце, Фэт-Фрумосе и многих других. Сказители нередко наделяют своих героев сверхъестественными особенностями, которые недоступны простому человеку. Молдавские народные сказки лежат в основе многих местных поверий. Например, считается, что у чабана, который каждый вечер в овчарне рассказывает сказки, может родиться волшебная овца с пророческим даром. Или то, что сказка, рассказанная в долгий осенний или зимний вечер, сбережет дом от напасти и ночного зла.
В этой книге вы найдете такие сказки, как «Кэлин — простак», «Батрак Гаврила», «Кремень — молодец», «Молодильная вода», «Ион – бедняк и озерная фея», «Иляна-Косынзяна», «Старикова дочка и старухина дочка», «Умница-разумница», «Краса-Звезда – Лист Золотой» и многие другие интересные сказки в переводах К. Шишкана, Л. Щетининой, Ю Семенова. Составитель тома – доктор филологических наук Тудор Колак.
Украинские народные сказки.– К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
            Значительная часть украинских героико – волшебных сказок носит исторический характер. Их главные герои (такие как Кирило Кожемяка) имели прототипов. Но среди украинских волшебных сказок есть и такие, которые почти лишены героики, — так называемые «женские» сказки. Это произведения типа «Про дедову и бабину дочку». В них центральным персонажем предстает обездоленная героиня, которая попадает в другой мир (странный лес, подземное царство), и там с ней случаются необычные события. Среди сказок вы найдете такие, как «Золотоволосая Ялена», «Иван — Побиван», «Силач Янчи», «Иван Найда», «Сказка про злыдней», « Видимо и  Невидимо», «Катигорошек», «Про царя Поганина», «Золотой мак», «Царевна-гадюка», «Казак Мамарыга», «Золотоволосая Ялена»  и другие сказки в переводах Н. Зиневич и Г. Г. Петникова. Составитель тома — кандидат исторических наук Наталья Зиневич.
 Гагаузские народные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
            Гагаузская народная волшебная сказка представляет собой богатое духовное наследие народа. Главный герой гагаузской сказки является олицетворением эстетического идеала народа, в котором выражены его представления о прекрасном и возвышенном. Это и герой – богатырь, спасающий людей от чудовищ, защитник рода (Ванчу, Бинбир — Иванчу), и герой – хитрец (Джюджя Тодур, Димитраш – Пытыраш, Пирку и др.). Распространению и сохранению сказочного творчества среди гагаузов способствовал, прежде всего кочевой образ жизни их предков. Чабаны, уходя на дальние пастбища или оберегая ночью стада, скрашивали свой досуг сказками, легендами. В этой книги вы познакомитесь с такими сказками, как «Арнаут», «Йорги», «Ванчу — пеливан», «Пирку», «Ганиш», «Золотой конь», «Сиротка», «Волшебный колпак», «Димитраш-Пытыраш», «Добрый Иванчу», «Чимана и Манчу», Железный медведь», Похождения Келеша» и другие в переводах В. Сырфа, М. Хазина, Г. Гайдаржи, Ю. Лопаткова и А. Тукана.  Составитель тома и автор предисловия – кандидат филологических наук Виталий Сырф.
           

Болгарскиенародные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).

            За свою 13-вековую историю болгарский народ создал богатую культуру. Она представлена в том числе и сказками. Социальное бытование сказки у болгар всегда было связано с группой людей, в центре которой талантливый рассказчик. Часто проводилась параллель между сказочными героями и конкретными лицами. В данном сборнике представлен ряд волшебных, новеллистических сказок и легенд. Это волшебные сказки из коллекции Стояна Вандова – «Старуха и ламя» и «Трое братьев и ламя» и др. В первой из них действие происходит на берегу моря, а главным персонажем является старуха, которая сумела убить страшное чудовище. В другой коллекции, собранной под руководством Н. Гургурова – несколько волшебных сказок: «Золотой медведь», «Фидан», «Предсказание», «Язык птиц», «Жена змея», «Хитрая дочь», «Золотая водица – золотая девица», «Умная девушка», «Золушка Мара»  и другие, переведенные Т. Зайковской. Составитель тома – — кандидат филологических наук Савелий Новаков.
            
Армянскиенародные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
Армянские народные сказки имеют древнюю историю. Уже в глубокой древности ходили, передаваемые «из уст в уста»  — сказания о храбрых простых людях, умеющих противостоять и грозным силам природы, и злым богатеям, угнетающим народ. Сюжеты сказок во многом перекликаются с произведениями, созданными другими народами. Но манера повествования, красочные языковые «украшения», имена и характеристика героев составляют особую национальную привлекательность армянской сказки. Знакомство с армянской сказкой – это знакомство с армянским народом. Особенностью сказок народов Армении является также сатирический подход к повествованию и юмор, который герои не теряют в любой ситуации.Читать такие сказки – удовольствие и для взрослого, и для ребёнка. В данной книге вашему вниманию предлагаются следующие сказки: «Птица Пери», «Говорящая рыба», «Невеста родника», «Охотник — лгун», «Бадикан и хан Боху», «Водяной Охай»,  «Невеста родника», «Премудрый козел», «Говорящая рыба»,  «Волшебный перстень» и другие в переводах Я. Хачатрянца, А. Тадевосян, Л. Бояджяна. Составитель тома – доктор филологических наук Лилиана Матевосян.
           

Цыганскиенародные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).

            Цыганская сказка Республики Молдова – одно из интересных направлений. Цыганский этнос очень привязан к своим традициям и обычиям. Сказки, легенды и песни характерны для цыганских групп всего мира. В них отражена цыганская жизнь, ее духовная и материальная сторона. В этом смысле представляет интерес «Легенда о появлении на земле цыган», в которой говорится о том, что когда Бог создавал человека по своему образу и подобию, он выпекал из глины фигурку человека. Первые две попытки оказались неудачными, поскольку первую фигурку Бог недодержал в печи, а вторую передержал, в результате на земле появились люди с белой и темной кожей. И лишь в третий раз ему удалось вовремя вынуть фигурку из печи, после чего он довольно воскликнул: «Вот это и есть настоящий Человек !». Именно так, согласно этой легенде, на Земле появился род цыган. Цыганская сказка, даже волшебная, как бы живет здесь, на земле, где живет цыганский табор или цыганская семья. Она никогда не уносится мыслью в тридесятое царство, тридесятое государство. То, что происходит там, интересует её значительно меньше, чем то, что случается в своём таборе или другом, но на этой же земле; в своей или другой цыганской семье; в своей судьбе или судьбе другого цыгана, цыганки. Такие сказки как: «Богач и ребенок», «Мачемануша», «Жадный цыган», «Мудрый журавль», «Сказка о зависти и предательстве», «Пиперуш», «Волшебное яблоко», «Кошка», Жадный цыган» в переводах Светланы Прокоп и Константина Шишкана вы прочтете в этой книге. Составитель тома – доктор исторических наук  Ион Думиника. 

«Сказки народов СНГ


Весной 2013 года в рамках международного проекта “Сказки народов СНГ” в издательстве ARC вышла серия книг на русском языке, составленных по инициативе Академии наук РМ. Руководитель проекта – кандидат филологических наук Светлана Прокоп.

В эту серию вошло шесть книг, в которых опубликованы сказки народов Молдовы – молдавские, армянские, гагаузские, украинские, цыганские и болгарские. Авторами иллюстрации являются замечательные молдавские художники-иллюстраторы : Елена Лешку, Катрин Беспалюк, Лилия Погольша и Оксана Дьякону.

Библиотека им. М.В. Ломоносова получила в дар от Академии наук РМ два комплекта сказок. Предлагаем вашему вниманию их библиографический обзор.
Молдавские народные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
Молдавские сказки являются олицетворением героизма и свободолюбия, их главные герои все свои силы направляют на борьбу с врагами, ненавидят эксплуататоров и преданно защищают Отчизну. Молдавские сказки  впитали в себя мудрость многих поколений, они учат своих слушателей честности и доброте, состраданию и смелости; успокаивают, а иногда и помогают найти выход из сложной жизненной ситуации. Сказания повествуют о Змее-Балауре, девице-разумнице, алчном барине и Пепеле, витязе Кипэрушеме, Тудоре — удальце, Фэт-Фрумосе и многих других. Сказители нередко наделяют своих героев сверхъестественными особенностями, которые недоступны простому человеку. Молдавские народные сказки лежат в основе многих местных поверий. Например, считается, что у чабана, который каждый вечер в овчарне рассказывает сказки, может родиться волшебная овца с пророческим даром. Или то, что сказка, рассказанная в долгий осенний или зимний вечер, сбережет дом от напасти и ночного зла.
В этой книге вы найдете такие сказки, как «Кэлин — простак», «Батрак Гаврила», «Кремень — молодец», «Молодильная вода», «Ион – бедняк и озерная фея», «Иляна-Косынзяна», «Старикова дочка и старухина дочка», «Умница-разумница», «Краса-Звезда – Лист Золотой» и многие другие интересные сказки в переводах К. Шишкана, Л. Щетининой, Ю Семенова. Составитель тома – доктор филологических наук Тудор Колак.
Украинские народные сказки.– К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
            Значительная часть украинских героико – волшебных сказок носит исторический характер. Их главные герои (такие как Кирило Кожемяка) имели прототипов. Но среди украинских волшебных сказок есть и такие, которые почти лишены героики, — так называемые «женские» сказки. Это произведения типа «Про дедову и бабину дочку». В них центральным персонажем предстает обездоленная героиня, которая попадает в другой мир (странный лес, подземное царство), и там с ней случаются необычные события. Среди сказок вы найдете такие, как «Золотоволосая Ялена», «Иван — Побиван», «Силач Янчи», «Иван Найда», «Сказка про злыдней», « Видимо и  Невидимо», «Катигорошек», «Про царя Поганина», «Золотой мак», «Царевна-гадюка», «Казак Мамарыга», «Золотоволосая Ялена»  и другие сказки в переводах Н. Зиневич и Г. Г. Петникова. Составитель тома — кандидат исторических наук Наталья Зиневич.
 Гагаузские народные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
            Гагаузская народная волшебная сказка представляет собой богатое духовное наследие народа. Главный герой гагаузской сказки является олицетворением эстетического идеала народа, в котором выражены его представления о прекрасном и возвышенном. Это и герой – богатырь, спасающий людей от чудовищ, защитник рода (Ванчу, Бинбир — Иванчу), и герой – хитрец (Джюджя Тодур, Димитраш – Пытыраш, Пирку и др.). Распространению и сохранению сказочного творчества среди гагаузов способствовал, прежде всего кочевой образ жизни их предков. Чабаны, уходя на дальние пастбища или оберегая ночью стада, скрашивали свой досуг сказками, легендами. В этой книги вы познакомитесь с такими сказками, как «Арнаут», «Йорги», «Ванчу — пеливан», «Пирку», «Ганиш», «Золотой конь», «Сиротка», «Волшебный колпак», «Димитраш-Пытыраш», «Добрый Иванчу», «Чимана и Манчу», Железный медведь», Похождения Келеша» и другие в переводах В. Сырфа, М. Хазина, Г. Гайдаржи, Ю. Лопаткова и А. Тукана.  Составитель тома и автор предисловия – кандидат филологических наук Виталий Сырф.
           

Болгарскиенародные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).

            За свою 13-вековую историю болгарский народ создал богатую культуру. Она представлена в том числе и сказками. Социальное бытование сказки у болгар всегда было связано с группой людей, в центре которой талантливый рассказчик. Часто проводилась параллель между сказочными героями и конкретными лицами. В данном сборнике представлен ряд волшебных, новеллистических сказок и легенд. Это волшебные сказки из коллекции Стояна Вандова – «Старуха и ламя» и «Трое братьев и ламя» и др. В первой из них действие происходит на берегу моря, а главным персонажем является старуха, которая сумела убить страшное чудовище. В другой коллекции, собранной под руководством Н. Гургурова – несколько волшебных сказок: «Золотой медведь», «Фидан», «Предсказание», «Язык птиц», «Жена змея», «Хитрая дочь», «Золотая водица – золотая девица», «Умная девушка», «Золушка Мара»  и другие, переведенные Т. Зайковской. Составитель тома – — кандидат филологических наук Савелий Новаков.
            
Армянскиенародные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).
Армянские народные сказки имеют древнюю историю. Уже в глубокой древности ходили, передаваемые «из уст в уста»  — сказания о храбрых простых людях, умеющих противостоять и грозным силам природы, и злым богатеям, угнетающим народ. Сюжеты сказок во многом перекликаются с произведениями, созданными другими народами. Но манера повествования, красочные языковые «украшения», имена и характеристика героев составляют особую национальную привлекательность армянской сказки. Знакомство с армянской сказкой – это знакомство с армянским народом. Особенностью сказок народов Армении является также сатирический подход к повествованию и юмор, который герои не теряют в любой ситуации.Читать такие сказки – удовольствие и для взрослого, и для ребёнка. В данной книге вашему вниманию предлагаются следующие сказки: «Птица Пери», «Говорящая рыба», «Невеста родника», «Охотник — лгун», «Бадикан и хан Боху», «Водяной Охай»,  «Невеста родника», «Премудрый козел», «Говорящая рыба»,  «Волшебный перстень» и другие в переводах Я. Хачатрянца, А. Тадевосян, Л. Бояджяна. Составитель тома – доктор филологических наук Лилиана Матевосян.
           

Цыганскиенародные сказки. – К.: Arc, 2012. – 160 с. ил. – (Colecţia „Сказки народов СНГ).

            Цыганская сказка Республики Молдова – одно из интересных направлений. Цыганский этнос очень привязан к своим традициям и обычиям. Сказки, легенды и песни характерны для цыганских групп всего мира. В них отражена цыганская жизнь, ее духовная и материальная сторона. В этом смысле представляет интерес «Легенда о появлении на земле цыган», в которой говорится о том, что когда Бог создавал человека по своему образу и подобию, он выпекал из глины фигурку человека. Первые две попытки оказались неудачными, поскольку первую фигурку Бог недодержал в печи, а вторую передержал, в результате на земле появились люди с белой и темной кожей. И лишь в третий раз ему удалось вовремя вынуть фигурку из печи, после чего он довольно воскликнул: «Вот это и есть настоящий Человек !». Именно так, согласно этой легенде, на Земле появился род цыган. Цыганская сказка, даже волшебная, как бы живет здесь, на земле, где живет цыганский табор или цыганская семья. Она никогда не уносится мыслью в тридесятое царство, тридесятое государство. То, что происходит там, интересует её значительно меньше, чем то, что случается в своём таборе или другом, но на этой же земле; в своей или другой цыганской семье; в своей судьбе или судьбе другого цыгана, цыганки. Такие сказки как: «Богач и ребенок», «Мачемануша», «Жадный цыган», «Мудрый журавль», «Сказка о зависти и предательстве», «Пиперуш», «Волшебное яблоко», «Кошка», Жадный цыган» в переводах Светланы Прокоп и Константина Шишкана вы прочтете в этой книге. Составитель тома – доктор исторических наук  Ион Думиника. 

«Бестселлеры двадцатого века» :
виртуальная выставки книг из фондов библиотеки

            Гарсия Маркес, Габриэль. Сто лет одиночества : Роман / Габриэль Гарсия Маркес; пер. с исп. М. Былинкиной. – СПб. :Азбука-классика, 2008. — 368 с.
            В настоящем издании публикуется знаменитый роман — притча Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Соткав художественную ткань произведения из сказок, старинных преданий и легенд, небылиц и притч и раздвинув границы реального до границ фантастического, Гарсиа Маркес вносит собственную лепту в формирование «магического реализма».
            Сто лет одиночества – роман, который по истечении времени хочется заново перечитать и переосмыслить. Это как раз тот случай, когда захватывающий сюжет и философская основа создают великолепный образец интеллектуального романа, с которым хорошо и скоротать вечер, и задуматься о хитросплетениях судьбы. И, кстати, прочитав этот роман, начинаешь понимать, откуда растут ноги у Паоло Коэльи.

                                                                       Тут можно посмотреть и другие…….