”Un personaj liric” – Ianoș Țurcanu


În ajunul Zilei Internaționale a cărții pentru copii filiala ”M. Lomonosov” a organizat întîlnirea elevilor claselor primare a școlii de arte ”A. Stîrcea” cu scriitorul, eseistul și poetul Ianoș Țurcanu.

Copii, instruiți de talentații profesori și muzicieni : Ecaterina Mahu, Ana Popovici, Svetlana Nicoră, Larisa Ungureanu au venit cu un program bine întocmit. Șefa secției copii, Zinaida Scobiola le-a prezentat pe scurt celor prezenți viața și activitatea poetului.
Pentru micii cititori a fost interesant să afle date biografice a poetului : a fost mai întîi medic, dar totuși vocația de a scrie a învins. La vîrsta de cinci ani știa să citească. Scrie despre și pentru copii, deoarece îi sunt dragi.


Elevii, la rîndul său, au completat cu lux de amănunte segvențe din biografia autorului, au pregătit un recital din cele mai îndrăgite poezii și aforisme. Au înterpretat cîntece pe versurile lui Ianuș Țurcanu, compuse de Daria Radu, fiind acompaniați la pian de înterpreta muzicii populare Larisa Ungureanu. Eleva Otilia Coteț a recitat poezia ”În troleibus”, Pălăraș Ana — ”Copilărie”, Daniela Popa ”Șoricelul”, Nicoleta Pînzaru – ”Floarea”, Alina Bumbu – ”Arcușul”.  Paola Borș și Pînzari Nicoleta au înterpretat cîntecul ”Boala”, Nadejda Îndoită, împreună cu toți participanții – ”Bal sentimental”. Elevii clasei a treia au înterpretat cîntecul ”Orașul Chișinău”.Poetul a citit versuri pentru copii de ale sale, relatînd de ce a apelat la anumite teme. Momentul educațional a poeziei ”Orice limbă e frumoasă” au fost lămurit și înțăles de cei prezenți. Pentru fiecare om este cea mai dragă limba maternă, și n-ai dreptul să ponegrești nici o altă limbă. Elevii au fost curioși să afle : a scris poezii, dedicate copiilori său, soției ? Cîți copii are ? Ce profesie și posturi ocupă ?


În închiere copii   i-au dedicat versuri și melodii înterpretate la vioară și pian, au făcut poze cu poetul. Întălnirea a petrecut întro atmosferă armonioasă și fructuoasă.                                                                                             Scobiola Zinaida. 
Реклама

”Un personaj liric” – Ianoș Țurcanu


În ajunul Zilei Internaționale a cărții pentru copii filiala ”M. Lomonosov” a organizat întîlnirea elevilor claselor primare a școlii de arte ”A. Stîrcea” cu scriitorul, eseistul și poetul Ianoș Țurcanu.

Copii, instruiți de talentații profesori și muzicieni : Ecaterina Mahu, Ana Popovici, Svetlana Nicoră, Larisa Ungureanu au venit cu un program bine întocmit. Șefa secției copii, Zinaida Scobiola le-a prezentat pe scurt celor prezenți viața și activitatea poetului.
Pentru micii cititori a fost interesant să afle date biografice a poetului : a fost mai întîi medic, dar totuși vocația de a scrie a învins. La vîrsta de cinci ani știa să citească. Scrie despre și pentru copii, deoarece îi sunt dragi.


Elevii, la rîndul său, au completat cu lux de amănunte segvențe din biografia autorului, au pregătit un recital din cele mai îndrăgite poezii și aforisme. Au înterpretat cîntece pe versurile lui Ianuș Țurcanu, compuse de Daria Radu, fiind acompaniați la pian de înterpreta muzicii populare Larisa Ungureanu. Eleva Otilia Coteț a recitat poezia ”În troleibus”, Pălăraș Ana — ”Copilărie”, Daniela Popa ”Șoricelul”, Nicoleta Pînzaru – ”Floarea”, Alina Bumbu – ”Arcușul”.  Paola Borș și Pînzari Nicoleta au înterpretat cîntecul ”Boala”, Nadejda Îndoită, împreună cu toți participanții – ”Bal sentimental”. Elevii clasei a treia au înterpretat cîntecul ”Orașul Chișinău”.Poetul a citit versuri pentru copii de ale sale, relatînd de ce a apelat la anumite teme. Momentul educațional a poeziei ”Orice limbă e frumoasă” au fost lămurit și înțăles de cei prezenți. Pentru fiecare om este cea mai dragă limba maternă, și n-ai dreptul să ponegrești nici o altă limbă. Elevii au fost curioși să afle : a scris poezii, dedicate copiilori său, soției ? Cîți copii are ? Ce profesie și posturi ocupă ?


În închiere copii   i-au dedicat versuri și melodii înterpretate la vioară și pian, au făcut poze cu poetul. Întălnirea a petrecut întro atmosferă armonioasă și fructuoasă.                                                                                             Scobiola Zinaida.